Tiếng Việt

Giỏ Hàng

Đóng

CÁCH KIỂM TRA STOCK

Tại mỗi trang sản phẩm, bạn có thể xác nhận xem sản phẩm đang có hàng tại nước nào (Mỹ, Nhật, hoặc VN). Nếu có hàng tại nước bạn muốn nhận, bạn chỉ trả phí ship quốc nội. Nếu không có hàng tại nước bạn muốn nhận, bạn có thể chờ hàng về rồi đặt, hoặc bạn cần trả phí ship quốc tế để hàng gửi từ Mỹ đến quốc gia bạn sống. Trường hợp bạn không ở Mỹ, Nhật, hay VN, bạn sẽ trả ship quốc tế để hàng ship từ Mỹ hoặc Nhật đến nước bạn. Xem thêm về Phí Ship Hàng tại đây.

 

 

Lưu ý: Thông tin về stock ở trên có tính tham khảo. Dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật stock sau mỗi 24-48h, chúng tôi không thể đảm bảo thông tin về stock sẽ luôn luôn được cập nhật kịp thời, vì stock sản phẩm thay đổi rất nhanh chóng mỗi ngày. Nếu khi bạn đặt hàng trên website hiển thị còn sản phẩm nhưng khi chúng tôi cập nhật thông tin lại là sản phẩm vừa hết, bạn sẽ được hoàn tiền cho sản phẩm đã hết hàng, hoặc chúng tôi sẽ ship sản phẩm cho bạn ngay khi có hàng lại (dựa theo thỏa thuận của hai bên).