English

My Cart

Close

✿ FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $35 ! See details! ✿ 

YOURS - CUSTOMIZED COSMETICS

Sự khác nhau giữa 2 dịch vụ gia công EASY PLAN (dịch vụ Tiện Lợi) & FULL PLAN (dịch vụ Nâng Cao)

 

EASY PLAN (TIỆN LỢI)


 

-Số lượng min: 100
-Loại sản phẩm: tự do
-Chức năng: tự do
-Thành phần chủ đạo: có giới hạn
-Texture: có giới hạn
-Màu sắc: tự do
-Mùi hương: tự do
-Chai lọ: chọn từ list
-Nhãn: chọn từ list
-Bao bì: chọn từ list
-Kí hiệu NSX: có

FULL PLAN (NÂNG CAO)


 

-Số lượng min: 1000
-Loại sản phẩm: tự do
-Chức năng: tự do
-Thành phần chủ đạo: tự do
-Texture: tự do
-Màu sắc: tự do
-Mùi hương: tự do
-Chai lọ: tự do
-Nhãn: tự do
-Bao bì: tự do
-Kí hiệu NSX: không

Xem một số ví dụ về texture, màu, mùi, chai lọ, bao bì v.v... mà YOURS đã tuyển chọn TẠI LIST NÀY