English

My Cart

Close

YOURS - Certificate

Dr.C Lab phát hành giấy chứng nhận đã nhập sản phẩm chính hãng cho các đơn vị nhập sỉ (nếu có nhu cầu), nhằm bảo vệ nhà bán lẻ về xuất xứ sản phẩm, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.