English

My Cart

Close
MENU

Hướng Dẫn Chuyển Khoản (tại Vietnam)


Bên dưới là hướng dẫn chuyển khoản tại Vietnam. Click vào link này để xem hướng dẫn chuyển khoản nếu bạn sống tại Nhật, hoặc nếu bạn sống tại Mỹ


1/ NHẬP SỐ TIỀN HÀNG BẰNG USD MÀ BẠN CẦN THANH TOÁN VÀO BẢNG NÀY ĐỂ QUY ĐỔI TỔNG TIỀN RA VND.

Visit Dr.C Lab

 

2/ CHUYỂN TIỀN HÀNG BẰNG VND VÀO TÀI KHOẢN BÊN DƯỚI.

  • Không cần chuyển 3 số cuối trước dấu thập phân (Vd: sau khi quy đổi tiền hàng của bạn là 1 800 215. 95 vnd, thì chỉ cần chuyển 1800k vnd)
  • Nếu bạn đặt 2 đơn hàng riêng tại web cũ và web này, hãy cộng tiền VND của 2 đơn lại và thanh toán 1 lúc. Tuy nhiên hãy trừ đi 70k (lab chỉ tính 1 lần phí ship hàng)
  • Việc chuyển khoản cần hoàn tất trong vòng 3 ngày sau khi gửi đơn hàng.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo đã nhận đủ thanh toán trong vòng 24h (ngày làm việc) sau khi xác nhận được chuyển khoản của quý khách.


NGÂN HÀNG Á CHÂU

  • Tên chi nhánh:  Sài Gòn/ hoăc TPHCM
  • Tên TK: Tạ Thị Tuyết Nga
  • Số TK:   232955899 (9 chữ số)
  • Nội dung chuyển khoản: Tên bạn + Mã đơn hàng (vd: Lê Mai - 12345)CÁC NGÂN HÀNG KHÁC

Nếu quý khách sử dụng ngân hàng khác: Xin dùng chế độ chuyển tiền liên ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản ACB của chúng tôi.